TANEČNĚ LITERÁRNĚ DIVADELNĚ VÝTVARNĚ HUDEBNĚ TVOŘIVÝ FESTIVAL PRO CELOU RODINU

   tvořivé dílny, workshopy, vystoupení, výstavy, prodejní stánky


Proč Kreatiffestival?

Kreatif - festival, to je festival kreativity.

Myšlenkou Kreatiffestivalu je společná tvorba, spolupráce, rozvoj kultury v nás a v naší zemi, návrat ke spontánní tvořivosti, otevření bran možností.

Kreatiffestival nabízí možnost setkání všech generací bez rozdílu pohlaví. Je to prostor pro předání zkušeností a nápadů, prostor pro začínající umělce, či amatéry, prostor pro kvalitní a morálně zdravý program profesionálů naší země.


Kreatiffestival vyzývá ke spolupráci, zapojuje co nejširší okruh lidí, počínaje jednotlivci, neziskovými organizacemi, až po příspěvkové organizace města a kraje.

Pojďte mezi nás.