Dílny z Lesokruhu

Pedagogická koncepce Lesokruhu staví na hravé výuce inspirované ekologií lesa a krajiny. Přirozeně u dětí budujeme a rozvíjíme vztah k přírodě, podporujeme jejich touhu přírodu chránit. Uplatňujeme prvky waldorfské pedagogiky (volná hra, rytmus, každodenní činnosti jako vaření, práce na zahradě) a Montessori pedagogiky (Angličtina Montessori cestou). Zastáváme oboustranný respekt, dospělí vůči dětem, děti vůči dospělým v souladu s přístupem Respektovat a být respektován. Zapojujeme environmentální a ekologickou výchovu, denní zklidnění smyslů a protažení těla jógou pro děti. Podporujeme prožitkové a situační učení, zdravé stravování. Za nejdůležitější prvek školky považujeme kvalitní pedagogy/průvodce. Pedagogická koncepce je
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 

Zásadní je pro nás koncept lesních mateřských škol, kdy děti tráví většinu času venku v přírodě za každého počasí. To jak se příroda každým dnem mění a jaké nám poskytuje podněty se stává nevyčerpatelným zdrojem inspirace, poznávání, učení a hry, tolik přirozené pro dětskou duši.

Lesokruh je komunitní školka a propojení nás lidí, kteří Lesokruh tvoříme, s dítětem a jeho rodinnou je pro nás důležité. Nejsme a nechceme být místem, kam je dítě "dáváno na hlídání
a vzdělávání". Po rodinném zázemí dítěte jsme dalším důležitým článkem, který se podílí na formování mladé lidské bytosti. Proto je kladen důraz na komunikaci s rodiči, vzájemné sdílení, potkávání se v rámci slavností a rodičovských setkání