Frank Weisse

Divadlo jinak - Miniworkshop

Improvizační řešení problémů pomocí Divadla Utlačovaných

Zlobí vás zdánlivě neřešitelné problémy, nepříjemné situace, nepříznivé okolnosti způsobují negativní pocity? Chybí vám komunikace? Nereagujete dostatečně rychle na neočekávané situace? Poznáte nebezpečné situace včas? Funguje naše sebeovládání? Divadelní technika jako pomůcka ve zdánlivě beznadějných situacích? Překvapujeme se navzájem? Jsme skutečně kreativní? Uvidíme. Existuje pouze jedna záruka: Budeme se bavit … Účastníci miniworkshopu se navíc dozvědí, co se skrývá za termínem "Divadlo Utlačovaných", „Divadlo Forum“, „Neviditelné Divadlo“ a další formy divadla.

Večer po workshopu budeme sdílet výsledky, což bude samozřejmě dobrovolné.

Divadlo je jako život. Život je jako divadlo. Oba jsou dobrovolní …

 
Divadlo Forum“
 
odstranuje klasický rozdíl mezi hercem a divákem. V tomto procesu se herec často může stát divákem a divák se může stát hercem.
Jde o to, stejně jako u psychologické metody, zaměnit role za účelem lepšího porozumění ostatním lidem. Často to znamená společné hledání konkrétních řešení existujících problémů.

„Procesní divadlo“
 
pracuje intuitivně, improvizuje, interaguje s prvky epického divadla, je pokusem o další rozvoj „Divadla Utlačovaných“, které založil Augusto Boal. Procesní divadlo je forma divadla, která se zabývá aktivně improvizací a zaměřuje se na příčiny a důsledky narušení komunikačních schopností a souvisejících překážek (většina problémů vznikají kvůli nedostatku komunikace).

 

Frank se narodil, vyrostl a vystudoval v Německu. Už jako dítě hrál divadlo. Studoval literaturu, věnoval se psychologii, absolvoval v oboru literární věda. Frank je certifikovaný kulturní manažer a školil se mj. na Mezinárodní teatro-terapeutické konferenci v Olomouci. Pracuje jako performer, hudebník, kulturní manažer, učitel německého jazyka (vyučuje pomocí divadelních technik), je členem kulturní komise v Berlíně - hodnotí mezinárodní financování kulturních a vzdělávacíh projektů.Píše povídky, básně, pohádky a scénáře.

Frank Weisse je iniciátorem, scénáristou a hercem prvního experimentálního dokumentárního filmu s tzv. neviditelným divadlem. Film Inner noise dokumentuje situace v pohraničním městě Görlitz (DE) - Zgorzelec (PL) v době pohraničních kontrol.

(zdroj informační materiál festivalu Modrý kocour)