Drum-in

Drum-in je progresivní vyučovací projekt, dnes už prověřený třemi lety intenzivního hraní na více než 200 školách různého typu po celé České republice. Byl už předveden v mnoha základních, speciálních, mateřských a středních školách a gymnáziích, byl testován i na učitelích a profesorech hudební výchovy (v rámci Letní hudební školy v Liberci) a dále se několika programů účastnili také nadšení rodiče a byl předveden i na letním dětském táboře. Je velmi oblíbený díky využití nových kreativních možností vzdělávání žáků v oblasti soudobé hudby. Lze jej hodnotit jako plnoprávný doplňující program současné hudební výchovy.

Projekt DRUM-in, je syntézou zábavy a výchovy. Nenásilnou formou se posluchači seznámí s původem hudebních žánrů současnosti.
.."Důležitým aspektem pro práci např. s dospívajícími žáky je pro mne propojení aktuálních hudebních žánrů jako jsou Hip hop,beatbox, atd, jež jsou mezi dospívajícími nejoblíbenější poslechovou hudbou a které lze vnímat jako velmi kreativní a perspektivní hudební činnost nejmladší generace, s komplexnějším kontextem, bez kterého se tyto žánry stávají povrchní zábavou. Posluchači během programu pochopí a nahlédnou do zákulisí vzniku a původu současné hudby, minulost a přítomnost dostane kontinuitu."

Důraz je kladen na interaktivitu programu. Žáci mají příležitost si žánry vyzkoušet, a pod profesionálním vedením se dostat hravou formu do role zpěváka, bubeníka, rapera , beat boxera.... "Program je koncipován velice uvolněně, nelpím za každou cenu na dodržení bodů programu, pokud se celé vystoupení směruje jinam na základě kreativní spolupráce s žáky, velmi rád vyhovím momentálním náladám, přáním a chuti a podpořím je improvizovaným doprovodem"....