Hudební nástroje z odpadků

Dílna: 28. 5. 2016 9:00 - 15:00 (1. p. Černý kůň)

Výroba netradičních nástrojů pod vedením Mgr. Jaromíra Synka, PhD. a Mgr. Gabriely Coufalové, PhD.


Mgr. Jaromír Synek, Ph.D. - odborný asistent Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Oborové zaměření - didaktika hudební výchovy, koordinátor programu Slyšet jinak.

Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D. - odborná asistentka Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Oborové zaměření - dějiny hudby, hudební estetika, zobcová flétna a souborová hra, koordinátorka programu Slyšet jinak.

 

Mezi doposud opomíjené činnosti v rámci hudební výchovy na základních školách v České republice patří výroba hudebních nástrojů. Jednoduché hudební nástroje dále využitelné v instrumentálních činnostech si přitom mohou vyrobit samy děti nebo se na jejich výrobě podílejí ve spolupráci s učitelem či rodiči. Tato činnost podněcuje tvořivý přístup dětí k aktivnímu muzicírování a zároveň umožňuje atraktivním způsobem na principu "learning by doing" nahlédnout i do teoretických disciplín jakými jsou např. akustika, organologie ad. V rámci workshopu proběhne prezentace netradičních hudebních nástrojů a dále si mohou účastnici pod vedením lektora vyrobit jednoduché hudební nástroje, např. actimel koule, bubínek z PET lahve, kazoo, brčkofon, vodní flétnu, nafukovací ocean drum, bzučák, plastovou koncovku.