Miloš Dvořáček

Miloš Dvořáček, se profesionálně zabývá hrou na bicí a perkusivní nástroje více než 20let. V poslední dekádě si během spolupráce s českou hudební špičkou všech žánrů ( Iva Bittová, Petr Nikl, Roman Holý, Petr Hapka, Michal Horáček, Irena Budweisserová, Radúza, Radek Krampl, Karel Růžička, Roman Pokorný, Vladimír Václavek, Pavel Fajt, Ondřej Smeykal, Ester Kočičková, Pavel Dobeš, Wabi Daněk, Robert Křesťan a další), osvojil bohatou škálu přístupů k populární, jazzové, klasické i alternativní hudbě.

V současné době se věnuje kromě autorské hudební produkce i edukativním projektům.

Projekt DRUM-in, je syntézou zábavy a výchovy. Nenásilnou formou se posluchači seznámí s původem hudebních žánrů současnosti. Důraz je kladen na interaktivitu programu.

Více info o M. Dvořáčkovi zde.