"ŽIVOT NENÍ BOJ, ŽIVOT JE SPOLUPRÁCE"

                                                                                                         (Jaroslav Dušek)

"Cesta je cíl"

Samotná příprava Kreatiffestivalu se datuje na nejméně půl rok intenzivní práce. Jelikož cílem Kreatiffestivalu není pouze samotný den festivalu, nýbrž také cesta příprav plná setkávání se, diskuzí, poznávání, podpory a vzájemnosti, oslovuji vás tímto textem, a co nejsrdečněji zvu ke společné cestě kreativní tvorby Kreatiffestivalu. Každá pomoc, i ta zdánlivě nejdrobnější, je důležitým puzzlem celého obrazu Kreatiffestivalu, bez nějž by festival nebyl v celé své plnosti.


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Lze platit BANKOVNÍM PŘEVODEM - č. ú.: 2501107219/2010

Do zprávy napište "Finanční dar pro Kreatiffestival 2017", případně na jakou konkrétní činnost festivalu přispíváte, a zda chcete být uveden jmenovitě na seznamu přispěvatelů.

Lze sepsat SMLOUVU O REKLAMĚ, či DÁRCOVSKOU SMLOUVU.

Pro více informací pište na info@kreatiffestival.cz nebo volejte 604 213 911.

Těšíme se na spolupráci.